Kompleksowe rozwiązanie dla małych i średnich firm.

Otwarty na integrację z systemami zewnętrznymi. Łatwy do skonfigurowania zgodnie z potrzebami firmy. Dostarcza spójnych informacji z najważniejszych obszarów funkcjonowania firmy oraz poprawia efektywność procesu zarządzania.

Korzyści biznesowe

 • wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego wynikający z pracy na systemie aktualizowanym do zmieniającego się prawa
 • możliwość dopasowania systemu do potrzeb firmy
 • łatwiejsze i szybsze podejmowanie decyzji biznesowych
 • dostęp do rzetelnych analiz sprzedażowych
 • monitoring aktualnej kondycji finansowej firmy
 • podniesienie efektywności działań w firmie
 • pomoc w identyfikowaniu szans oraz zagrożeń
 • wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych
 • optymalizacja kosztów działalności operacyjnej
 • możliwość dopasowania poziomu usług do potrzeb firmy

Kluczowe funkcjonalności

 • dostarczy spójnych informacji ze wszystkich obszarów funkcjonowania firmy
 • umożliwi definiowanie oraz kontrolowanie budżetu
 • zapewni możliwość elastycznej dekretacji księgowej
 • umożliwi pełen przegląd bieżącej kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • zapewni szybki i łatwy dostęp do raportów i analiz
 • pomoże uporządkować procesy i zautomatyzować pracę
 • ułatwi efektywne wykorzystanie zasobów

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania techniczne dla przykładowej instalacji jednostanowiskowej:

 • Windows 10/8.1/8/7/Vista Pro
 • Procesor 2GHz
 • 4GB RAM i 3GB miejsca na dysku
 • MS SQL 2012 Express
 • Połączenie internetowe
 • Monitor o rozdzielczości min. 1024×768

Minimalne wymagania techniczne dla instalacji wielostanowiskowej: 
Serwer MS SQL:

 • MS SQL Server 2014/2012/2008 R2 Standard
 • Procesor 2GHz x64
 • 4GB RAM 

Stacja robocza:

 • Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP Pro
 • Serwerach usług terminalowych Windows Server 2012R2/2012/2008R2/2008
 • Procesor 1GHz
 • 2GB RAM i 3GB miejsca na dysku
 • Połączenie internetowe
 • Monitor o rozdzielczości min. 1024×768